Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Uned Babanod

Taith rithwir

Mae babanod o dan 18 mis oed yn derbyn gofal mewn amgylchedd ar wahân er mwyn iddynt gael y gofal a’r sylw ychwanegol maent eu hangen yn ystod 18 mis cyntaf eu bywyd. Mae fwy o dawelwch a llonyddwch yn yr uned babanod er mwyn i’r pontio rhwng y cartref a’r gofal dydd fod yn haws i’r plant a’r rhieni. Rydym yn annog y babanod i gael profiad o lawer o gerddoriaeth, canu a chwarae synhwyraidd yn ogystal â’u hannog i ddatblygu eu sgiliau symud.

Staff profiadol

Mae staff wedi eu hyfforddi ac yn brofiadol mewn gofalu am fabanod ac maent yno i gynnig cymorth a chanllawiau ynglŷn ag unrhyw newidiadau yn nhrefn arferol neu ddatblygiadau’r plant.

Ynglŷn â diwrnod eich plentyn

Ar ddiwedd y sesiwn bydd gweithiwr allweddol eich plentyn neu aelod o dîm yr uned babanod yn sicrhau eu bod ar gael i rannu unrhyw wybodaeth gyda chi ynglŷn â diwrnod eich plentyn yn ogystal â throsglwyddo unrhyw negeseuon pwysig. Byddwch hefyd yn cael ffurflen gofnodi bob dydd a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am amseroedd bwydo, cysgu a newid clytiau.

Site footer