Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ystafell Babis

Taith rithwir

Mae babanod i fyny i 15 mis oed yn derbyn gofal mewn amgylchedd ar wahân er mwyn iddynt gael y gofal a’r sylw ychwanegol maent eu hangen yn ystod 15 mis cyntaf eu bywyd. Mae tawelwch a llonyddwch yr Ystafell Babis yn gwneud y pontio rhwng y cartref a’r Ganolfan Gofal Dydd yn haws i’r plant a’r rhieni. Mae’r ystafell yma yn olau ac yn lliwgar lle rydym yn annog y babanod i gael profiad o lawer o gerddoriaeth a chanu yn ogystal a’u hannog i ddatblygu eu sgiliau symud.

Mae gennym ystafell synhwyraidd hefyd yn yr ardal yma. Byddant yn aml yn mwynhau mynd am dro i werthfawrogi yr amgylchedd, ac wrth eu bodd yn cael cyfle i chwarae blêr. Mae staff ystafell y babanod wedi eu hyfforddi ac yn brofiadol mewn gofalu am fabanod a phlant ifanc ac maent yno i gynnig cymorth a chanllawiau ynglŷn ag unrhyw newidiadau yn nhrefn arferol neu ddatblygiadau’r plant. Dilynir rhaglen diddyfnu gan y plentyn a fe groesawir rhieni i fwydo o’r fron.

Staff profiadol

Mae staff wedi eu hyfforddi ac yn brofiadol mewn gofalu am fabanod ac maent yno i gynnig cymorth a chanllawiau ynglŷn ag unrhyw newidiadau yn nhrefn arferol neu ddatblygiadau’r plant.

Ynglŷn â diwrnod eich plentyn

Ar ddiwedd y sesiwn bydd Gweithiwr Allweddol eich plentyn neu aelod o dîm yr Ystafell Babis yn sicrhau eu bod ar gael i rannu unrhyw wybodaeth gyda chi ynglŷn â diwrnod eich plentyn yn ogystal â throsglwyddo unrhyw negeseuon pwysig. Byddwch hefyd yn cael cofnod bob dydd a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am amseroedd bwydo, cysgu a newid clytiau.

Site footer