Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Bwyta’n iach

Rydym yn ymroddedig yn Nhir na n-Og i ddarparu diet maethlon cytbwys er mwyn helpu datblygu iechyd, twf a lles y plant.

Cogydd hyfforddedig

Mae gennym gogydd hyfforddedig sy’n paratoi ac yn coginio pob pryd ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion ffres. Yr rydym yn rhan o’r cynllun achrededig Boliau Bach gyda’r cogydd yn mynychu hyfforddiant rheolaidd. Mae ffrwythau/llysiau wedi eu cynnwys ym mhob byrbryd a phob pryd o fwyd. Ni ddefnyddir fawr ddim halen, siwgr ac ychwanegion, ac mae ffrwythau ffres/iogwrt bob amser ar gael fel dewis arall i bwdin.

Rydym yn annog plant i yfed llefrith a dŵr yn ystod y dydd.

Ofynion dietegol arbennig

Darperir ar gyfer unrhyw ofynion dietegol arbennig a dilynir rhaglenni diddyfnu yn unol â dymuniadau’r rhieni a chanllawiau’r Awdurdod Iechyd.

Safonau Diogelwch Bwyd Rhagorol

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi derbyn Gradd 5 – yr achrediad uchaf posibl a ddyfernir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Ein bwyd

Darperir yr holl fyrbrydau a phrydau bwyd ym Tir na n-Og ac maent wedi eu cynnwys yn y ffioedd.

Site footer